สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.4)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

นักเรียนชั้น ป.4 สามารถเข้าดูการเรียนปีการศึกษา 2564 ตามลิงค์ http://www.doingam.ac.th/student/signin/ และดำเนินการตามขั้นตอน