กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผอ.ประสิทธิ์  กันคำ พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) ได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสันมะกอก และวัดสันช้างตาย