โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) โดยการนำของ นายประสิทธิ์  กันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)  และคณะครู ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน นักเรียนระดับอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ พิภิฒภัณฑ์ โรงเล่น เรียนรู้ อำเภอเม่สรวจ จังหวัดเชียงราย