โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปกศ. 2565

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นายสนั่น ทำโธ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พร้อมด้วย นายดิเรก วันมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต. ดอยงาม ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด) ณ โรงเรียน อบต. ดอยงาม (สันช้างตาย) #บ้านสวยเมืองสุข @ดอยงาม #