กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ผอ.ดิเรก วันมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)