คณะผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 ท่านนายกสุพิศ สมยาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ฯ ผอ.กองช่าง หน.ฝ่ายการเงินฯ และนักวิชาการศึกษา เข้าตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และเข้าให้กำลังใจคณะครูในการทำงานภายใต้ภาวะโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)