สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ครูดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทปฐมวัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2566
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันที่ 16 มกราคม 2566 ครูศิริวัลย์  มะหิทธิ ได้เข้ารับรางวัลครูดีเดิ่น สาขาครูปฐมวัย จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566