สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

ประกาศเมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2566
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖