สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ติดต่อเรา

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

เลขที่ หมู่ 7 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทร 053-185658

sanchangtai@gmail.com